Andress Bonifacio: Ang Kagitingan ay Taal na Katangian ng mga Pilipino

Modules  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Andres Bonifacio.
Objective
Pagkatapos mong masagot
ang mga gawain, inaasahan na maipakikita mo ang
sumusunod na kakayahan:
1. Natatalakay ang mga kaalaman ni Andres Bonifacio na kanyang
nagamit sa paghimok sa kapwa Pilipino gamit ang kanyang mga
akda tungo sa pagtamo ng malawak na pag-unawa sa buhay lalo na
sa pagtatalakay sa kung papaano mamuno.
2. Napaiigting ang pagpapahalaga sa damdaming makabayan ng mga
Pilipino sa pamamagitan ng pagtanaw sa pamumuno ni Andres
Bonifacio sa pamamagitan ng pagbuo ng tula o essay.
3. Nakabubuo at nakasusulat ng sariling pilosopiya tungo sa malawak
na pananaw sa buhay patungo sa matagumpay na indibidwal sa
lipunan at bansa.
4. Napagninilayan ang mga akda ni Andres Bonifacio sa aral ng
kanyang mga akda na sinasalamin ang malawak na pagtanaw sa
buhay na nakapanghimok upang maging isang mabuting pinuno at
tagasunod

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Becoming a member of society
Educators, Learners
Identifies the social goals and the socially acceptable means of achieving these goals

Copyright Information

Yes
Departmentof Education
Use, Copy, Print

Technical Information

1.64 MB
application/pdf