Select Grade Level

37 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
19459 Ilang Simbolo at Sagisag na Nagpapakilala sa Iba’t Ibang Lalawigan o Lungsod sa Rehiyon Filipino Modules View Details
6154 MISOSA 5: Kababaihan sa Panahon ng mga Ninuno Filipino Learning Module View Details
6155 MISOSA 5: Proyekto: Pananampalataya ng mga Unang Pilipino Filipino Learning Module View Details
6166 MISOSA 4: Rehiyon ng Ilocos Filipino Learning Module View Details
6167 Rehiyon Ng Lambak ng Cagayan Tagalog Learning Module View Details
19487 Kasaysayan ng Kinabibilangang Rehiyon Filipino Modules View Details
18979 Nan Mafab-aliwan sin Ili Liniyas - MP Barlig Modules View Details
18980 Makasaysayang Pangyayari sa Aking Lalawigan Filipino Modules View Details
6182 MISOSA 4: Cordillera Administrative Region Filipino Learning Module View Details
6441 BALS: Bayani: Magigiting sa Likod ng Kalayaan Filipino Learning Material View Details
6443 BALS: Huwag Kalimutan, Bayani ng Bayan Filipino Learning Module View Details
15670 Araling Panlipunan - Gr. 3 Filipino Teacher's Guide View Details
13377 Lalawigan, Kinaiyahan ug Populasyon sa Rehiyon XI Cebuano Learning Material View Details
20818 Self Learning Module- Quarter 1- Araling Panlipunan: Grade 3, Module 1-9 Filipino Learning Material View Details
21602 Self Learning Module - Quarter 2 -Araling Panlipunan: Grade 3, Module 1-8 Filipino Learning Material View Details