Select Grade Level

41 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
19459 Ilang Simbolo at Sagisag na Nagpapakilala sa Iba’t Ibang Lalawigan o Lungsod sa Rehiyon Filipino Modules View Details
6154 MISOSA 5: Kababaihan sa Panahon ng mga Ninuno Filipino Learning Module View Details
6155 MISOSA 5: Proyekto: Pananampalataya ng mga Unang Pilipino Filipino Learning Module View Details
6166 MISOSA 4: Rehiyon ng Ilocos Filipino Learning Module View Details
6167 Rehiyon Ng Lambak ng Cagayan Tagalog Learning Module View Details
22302 Makasaysayang Pook o Pangyayari sa Sariling Lalawigan at Ibang Pang Lalawigan ng Kinabibilangang Rehiyon Filipino Learning Material View Details
19487 Kasaysayan ng Kinabibilangang Rehiyon Filipino Modules View Details
18979 Nan Mafab-aliwan sin Ili Liniyas - MP Barlig Modules View Details
18980 Makasaysayang Pangyayari sa Aking Lalawigan Filipino Modules View Details
6182 MISOSA 4: Cordillera Administrative Region Filipino Learning Module View Details
6441 BALS: Bayani: Magigiting sa Likod ng Kalayaan Filipino Learning Material View Details
6443 BALS: Huwag Kalimutan, Bayani ng Bayan Filipino Learning Module View Details
15670 Araling Panlipunan - Gr. 3 Filipino Teacher's Guide View Details
13377 Lalawigan, Kinaiyahan ug Populasyon sa Rehiyon XI Cebuano Learning Material View Details
21602 Self Learning Module - Quarter 2 -Araling Panlipunan: Grade 3, Module 1-8 Filipino Learning Material View Details