Kasaysayan ng Kinabibilangang Rehiyon

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 8th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Araling Panlipunan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Kwento ng Mga Lalawigan sa Sariling Rehiyon
Learners
Nauunawaan ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon

Copyright Information

Rizalina M. Ordinario
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

483.79 KB
application/pdf