Makasaysayang Pook o Pangyayari sa Sariling Lalawigan at Ibang Pang Lalawigan ng Kinabibilangang Rehiyon

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 15th

Description
Ang modyul na ito ay proyekto ng Curriculum Implementation Division lalo na ng Learning Resource Management and Development Unit, Kagawaran ng Edukasyon, Dibisyon ng Lungsod ng Baguio bilang tugon sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ang modyul na ito ay pag –aari ng Kagawaran ng Edukasyon, Dibisyon ng Lungsod ng Baguio. Layunin nito na mapabuti ang mga kasanayan ng mga mag –aaral sa Araling Panlipunan 3.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Kwento ng Mga Lalawigan sa Sariling Rehiyon
Learners
Naihahambing ang ilang simbolo at sagisag na nagpapakilala ng ibat ibang lalawigan sa sariling rehiyon

Copyright Information

KATHLEEN A. PALOME
Yes
DepEd-CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1.93 MB
application/pdf
22