Ilang Simbolo at Sagisag na Nagpapakilala sa Iba’t Ibang Lalawigan o Lungsod sa Rehiyon

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 8th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Araling Panlipunan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan
Ang Mga Kwento ng Mga Lalawigan sa Sariling Rehiyon
Learners
Naihahambing ang ilang simbolo at sagisag na nagpapakilala ng ibat ibang lalawigan sa sariling rehiyon

Copyright Information

Claire Ann A. Buslig
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

926.13 KB
application/pdf