Select Grade Level

25 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
11779 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 3 Filipino Teacher's Guide View Details
11787 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 4 Filipino Teacher's Guide View Details
11796 Taguan | Ang Alaga Kong si Mong Filipino Learning Material View Details
11797 Sina Estella at Lisa | Isang Linggo sa Klase ni Ginang Reyes Filipino Learning Material View Details
11799 Nagsimula sa Parisukat! | Si Roko, Ang Matakaw na Aso Filipino Learning Material View Details
11800 Bagyo! | Ang Bagong Kapitbahay Filipino Learning Material View Details
11807 Pista ng Pahiyas | Sorpresa Kay Lola Filipino Learning Material View Details
11808 Ang Meryenda | Ang Hangin at ang Saranggola Filipino Learning Material View Details
13630 Ang Munting Buhay ni Pegerere Filipino Lesson Exemplar View Details
11671 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit I Filipino Learning Material View Details
11964 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 1 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11965 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 1 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11966 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
13502 *****TEST only*****Juana*****TEST only***** Filipino Learning Material View Details
11967 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details