Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit I

Learning Material  |  -  |  PDF


Published on 2016 May 25th

Description
This Basa Pilipinas Teacher’s Guide is an instructional tool intended for the use of Grade 2 teachers. Its purpose is to help teachers develop Grade 2 pupils’ Oral Language, Phonological Awareness, Book Print Knowledge, Phonics and Word Recognition, Writing and Composition, Grammar Awareness, Vocabulary Development, Study Skills, Listening Comprehension, and Reading Comprehension in Filipino. This material should be used together with the Leveled Reader.
Objective
Develop Grade 2 pupils’ Oral Language, Phonological Awareness, Book Print Knowledge, Phonics and Word Recognition, Writing and Composition, Grammar Awareness, Vocabulary Development, Study Skills, Listening Comprehension, and Reading Comprehension in Filipino. This material should be used together with the Leveled Reader.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagbasa: kamalayang ponolohiya Pagbasa: palabigkasan at pagkilala sa salita (phonics and word recognition) Pagsasalita: gramatika (kayarian ng wika) Pagbasa: pag-unlad ng talasalitaan Pagbasa: kaalaman sa aklat at limbag (book and print knowledge) Pagpapahalaga sa wika at panitikan Pagbasa: pag-unawa sa binasa - Pagsulat: pagsulat at pagbabaybay Pagsulat: komposisyon Estratehiya sa pag-aaral Pakikinig: pag-unawa sa napakinggan
Learners
-nagagamit ang
naunang
kaalaman o
karanasan sa
pag-unawa ng
napakinggang
teksto Nababasa ang
batayang
talasalitaan Naibibigay
ang angkop
na salita
/parirala
upang
makabuo ng
isang talata Nabibigyang kahulugan ang mga simpleng
talaan/graph

Copyright Information

Yes
USAID/Basa Pilipinas
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

17.89 MB
application/pdf