Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 3

Teacher's Guide  |  -  |  PDF


Published on 2016 May 25th

Description
This Basa Pilipinas Teacher’s Guide is an instructional tool intended for the use of Grade 2 teachers. Its purpose is to help teachers develop Grade 2 pupils’ Oral Language, Phonological Awareness, Book Print Knowledge, Fluency, Spelling, Composing, Grammar Awareness, Vocabulary Development, Listening Comprehension, Reading Comprehension, and Attitude Towards Reading in Filipino.
Objective
Develop Grade 2 pupils’ Oral Language, Phonological Awareness, Book Print Knowledge, Fluency, Spelling, Composing, Grammar Awareness, Vocabulary Development, Listening Comprehension, Reading Comprehension, and Attitude Towards Reading in Filipino.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagsasalita: wikang binibigkas Pagbasa: kamalayang ponolohiya Pagbasa: palabigkasan at pagkilala sa salita (phonics and word recognition) Pagsasalita: gramatika (kayarian ng wika) - Pagsulat: komposisyon
Educators

Copyright Information

Yes
USAID/Basa Pilipinas; Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

13.32 MB
application/pdf