Select Grade Level

27 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
11779 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 3 Filipino Teacher's Guide View Details
11787 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 4 Filipino Teacher's Guide View Details
11820 Isang Kakaibang Araw | Alamin Natinang mgaAnyong-Tubigsa Pilipinas! -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
13630 Ang Munting Buhay ni Pegerere Filipino Lesson Exemplar View Details
6742 BALS Karapatan ng Bata, Dapat Alagaan Filipino Teacher's Guide View Details
6743 BALS Pilipino: Dangal ng Lahing Kayumanggi Filipino Learning Material View Details
6744 BALS Kapaligiran: Pahalagahan…Pagyamanin Filipino Learning Material View Details
6745 BALS Lakbay Alaga Filipino Learning Material View Details
15457 Pang-Uri Tagalog Lesson Plan View Details
11671 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit I Filipino Learning Material View Details
11678 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 2 Filipino Teacher's Guide View Details
11964 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 1 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11965 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 1 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11966 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11967 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details