Select Grade Level

28 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
11779 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 3 Filipino Teacher's Guide View Details
11787 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 4 Filipino Teacher's Guide View Details
21543 Kontekstwalisado at Interaktibong Kagamitang Pampagkatuto sa Pagtuturo ng Pagbasa (Sanayang Aklat) Filipino Learning Material View Details
21544 Kontekstwalisado at Interaktibong Kagamitang Pampagkatuto sa Pagtuturo ng Pagbasa (Gabay na Sesyon) Filipino Teacher's Guide View Details
11819 Isang Kakaibang Araw | Alamin ang mga Anyong Tubig sa Pilipinas -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Storybooks View Details
11820 Isang Kakaibang Araw | Alamin Natinang mgaAnyong-Tubigsa Pilipinas! -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
17757 Si Marites Bungisngis Filipino Learning Material View Details
17795 Si Mimay at ang Gintong Palay (compressed) Filipino Learning Material View Details
11671 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit I Filipino Learning Material View Details
19609 Nabibigkas nang wasto ang tunog ng patinig, katinig,kambal-katinig o klaster at diptonggo Filipino Learning Material View Details
16541 Pagpapantig ng Mas Mahabang Salita Filipino Lesson Plan View Details
11678 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikalawang Baitang: Yunit 2 Filipino Teacher's Guide View Details
11964 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 1 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11965 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 2 at 3) Yunit 1 (Odd Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details
11966 Basa Pilipinas Lingguhang Gabay ng Guro sa Filipino para sa Multigrade na Klase (Baitang 1 at 2) Yunit 2 (Even Cycle) Filipino Teacher's Guide View Details