Kontekstwalisado at Interaktibong Kagamitang Pampagkatuto sa Pagtuturo ng Pagbasa (Gabay na Sesyon)

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2022 June 8th

Description
Ang kagamitan ay inihanda upang mapaunlad ang makrong kasanayan sa nabanggit na kakayahan. Ito ang magiging batayan para sa lubos na pagkatuto ng indibidwal na mag-aaral. Inaasahang sa tulong ng aklat at sa gabay ng kanyang guro ay lubusang matatamo ng isang bata ang batayang domeyn sa pagbasa tuon sa Kamalayang Ponolohiya (KP), Pagkilala sa Alpabeto (PA), Pagbasa ng Salita (PS), Tatas (T), Pag-unlad ng Talasalitaan (PT) at Pag-unawa sa Binasa (PB). Matutunghayan sa loob ng aklat ang Patnubay na Sesyon na siyang gabay ng guro sa pagtuturo ng batayang pagbasa. Hinati ang bawat sesyon sa daloy na nakabatay sa Marungko.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1, Grade 2, Grade 4, Grade 3
Filipino
phonological awareness palabigkasan at pagkilala sa salita (phonics and word recognition) pag-unawa sa binasa Pagbasa: kamalayang ponolohiya Pagbasa: palabigkasan at pagkilala sa salita (phonics and word recognition) Pagbasa (Palabigkasan at Pagkilala sa Salita) Pagbasa (Pag-unawa sa Binasa)
Educators
Nababasa ang mga salitang may klaster Nababasa ang usapan, tula, talata, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyon. Nababasa ang mga salita gamit ang palatandaang konpigurasyon. Nababasa ang mga salitang nautuhan sa aralin at sa ibang asignatura. Nababasa ang usapan, tula, talata, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyon.

Copyright Information

LEILA MESTIOLA (lai@p2) - Pilar II CS, Sorsogon, Region V - Bicol Region
Yes
DepED Sorsogon Region 5 and EDUCO
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

9.68 MB
application/pdf