Select Grade Level

30 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
14339 SI NENENG AT SI ADA Filipino Storybooks View Details
15107 Si Neneng at si Ada Filipino Storybooks View Details
18187 Oh My Gulay! Filipino Storybooks View Details
20750 Paggamit ng Angkop na Pagtatanong Filipino Modules View Details
15429 Wastong Paggamit ng Tubig Filipino Lesson Plan View Details
14419 Ang Susong Si Kuholita Filipino Learning Material View Details
17756 Ikoy ang Asul na Palaka Filipino Storybooks View Details
22364 Pagbuo at Paggamit ng Naaangkop na Tanong Filipino Learning Material View Details
18525 Ang Masayang Pamamasyal Filipino Learning Material View Details
15200 Mga Pang – uring Magkasingkahulugan at Magkasalungat MTB-MLE3 Kuwarter 4 : Linggo 2 – Ikatlong Araw ( Grammar Awareness GA ) Filipino Lesson Plan View Details
11875 Sa Kalye Sarado -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
11878 Sa Kalye Sarado -- Relatively Easy (1 dot) Filipino Storybooks View Details
11882 Mga Bayani sa Komunidad -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
11883 Mga Bayani sa Komunidad -- Relatively Challenging (1-dot) Filipino Storybooks View Details
11884 Sina Nina at Nonoy -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details