Oh My Gulay!

Storybooks  |  PDF


Published on 2020 May 12th

Description
This storybook entitled "Oh My Gulay" is intended for Grade 3 shows the value and importance of eating vegetables to our body to keep us healthy.
Objective
-Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento
-Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa
naisasalaysay muli ang napakinggang teksto sa tulong ng larawan
-naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan
-nagagamit ang angkop na pagtatanong tungkol sa mga tao, bagay, lugar at pangyayari

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pakikinig (Pag-unawa sa Napakinggan) Pagsasalita (Gramatika) Pagbasa (Pag-unawa sa Binasa)
Learners
Nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng
napakinggang teksto Naisasalaysay
muli ang
napakinggang
teksto sa
tulong ng
larawan

Copyright Information

Leah S. Mangkit
Yes
DIVISION OF SAN CARLOS CITY
The material may be modified for the purpose of translation into another language but the original work must be acknowledged., Modify, Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

4.04 MB
application/pdf