Wastong Paggamit ng Tubig

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 February 11th

Description
Ang araling ito ay magpapaalala sa kahalagahan ng tubig at paraan ng wastong paggamit nito.
Objective
1. Naiuugnay ang sariling karanasan at mga ideya sa paksang binasa
2. Nakasusulat ng 3-5 pangungusap na may wastong pagkakasunod-sunod.
3. Nakagagawa ng dalawang lebel na balangkas

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagsasalita (Gramatika)
Educators
Nagagamit ang angkop na pagtatanong tungkol sa mga tao, bagay, lugar at pangyayari ano, sino, saan, ilan, kalian, ano- ano, sinosino

Copyright Information

lorna ramos (chokramos) - Renato R. Lopez Elementary School, Mandaluyong City, NCR
Yes
Lorna C. Ramos
Use, Copy, Print

Technical Information

685.32 KB
application/pdf