Paggamit ng Angkop na Pagtatanong

Modules  |  PDF


Published on 2022 April 25th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Norilie P. Gazzingan ng Rizal Central School, Distrito ng Rizal, Dibisyon ng Kalinga. Ito ay naaayon sa implementasyon ng K to 12 Curriculum at nakapokus sa paggamit ng angkop na pagtatanong tungkol sa bagay, tao, lugar, at pangyayari.
Objective
1) Magagamit ang angkop na pagtatanong tungkol sa mga tao, bagay, lugar at pangyayari.
2) Magagamit ang salitang ano, sino, ilan, kailan, saan, ano-ano at sino-sino sa pangungusap.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagsasalita (Gramatika)
Learners
Nagagamit ang angkop na pagtatanong tungkol sa mga tao, bagay, lugar at pangyayari ano, sino, saan, ilan, kalian, ano- ano, sinosino

Copyright Information

Norilie P. Gazzingan
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

971.38 KB
application/pdf