Pagbuo at Paggamit ng Naaangkop na Tanong

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 25th

Description
Ang modyul na ito ay naglalayong matulungan ka para maintindihan at maunawaang lubos ang kailangang kasanayan sa pagkatuto tungkol sa paksa.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagsasalita (Gramatika)
Learners
Nagagamit ang angkop na pagtatanong tungkol sa mga tao, bagay, lugar at pangyayari ano, sino, saan, ilan, kalian, ano- ano, sinosino

Copyright Information

BRENDA F. QUILLADAS
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1.58 MB
application/pdf
22