Select Grade Level

6 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6944 EASE Modyul 3 Pagsusuri sa Akda Batay sa Mga Teoryang Humanismo at Markismo Filipino Modules View Details
7008 EASE 24 Pagsusuri ng Nobelang Noli Me Tangere batay sa Pananaw Realismo at Naturalismo Filipino Modules View Details
7009 EASE Modyul 18 Pagsusuri ng Nobelang Noli Me Tangere batay sa Paggamit ng Tunggalian, Tayutay, Matatalinhagang Pahayag at Simili Filipino Teacher's Guide View Details
7010 EASE Modyul 7 Pagsusuri ng Tula Batay sa Teoryang Imahismo Filipino Teacher's Guide View Details
7012 EASE Modyul 2 Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Romanticismo at Teoryang Formalistiko Filipino Learning Material View Details
16362 The PRIMALS Compendium of Teaching Resources for English and Filipino (Grades 4 to 10) Filipino Lesson Plan View Details