PAGSUSURI SA SANAYSAY AT ANG KAUGNAYAN NITO SA KULTURA AT TRADISYON NG BANSANG PINAGMULAN NITO

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 October 2nd

Description
Ang modyul na ito ay inihanda para sa mga mag-aaral na nasa Baitang 9 sa asignaturang Filipino 9 Panitikang Asyano. Tinalakay sa modyul na ito ang pagsusuri sa sanaysay at ang kaugnayan nito sa kultura at tradisyon ng bansang pinagmulan nito. Kasanib ng araling ito ang pangatnig at dalawang pangkat nito na nagbibigay patunay sa pagsulat ng sanaysay na kasasalaminan ng kultura’t tradisyon ng bansang pinagmulan nito.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners
Nasusuri ang padron ng pag-iisip ( thinking pattern ) sa mga ideya at opinyong inilahad sa binasang sanaysay

Copyright Information

MAYLYN G. SAMIDAN
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1.60 MB
application/pdf
22