EASE 24 Pagsusuri ng Nobelang Noli Me Tangere batay sa Pananaw Realismo at Naturalismo

Modules  |  PDF


Published on 2014 December 4th

Description
This material is composed of activities and reading texts aimed to introduce learners' to the reading of "Noli Me Tangere" using the literary theories of realism and naturalism.
Objective
1. nabibigyang- kahulugan ang mahirap na salitang ginamit sa akda batay sa denotatibo o konotatibong kahulugan

2. nailalapat ang mga tiyak na teoryang pampanitikan sa pagsusuri sa akda

3. nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Educators, Learners
Nahihinuha ang katangian ng mga tauhan at natutukoy ang kahalagahan ng bawat isa sa nobela

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

221.78 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
33 pages