Select Grade Level

28 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
16939 Epekto ng Ikalawang Digmaan sa Ekonomiya Tagalog Activity Sheets View Details
16688 Activity Sheet - Ideolohiya Filipino Activity Sheets View Details
16690 Activity Sheet - Cold War Filipino Activity Sheets View Details
16692 Activity Sheet - Neokolonyalismo Filipino Activity Sheets View Details
15681 Araling Panlipunan - Gr. 8 Filipino Teacher's Guide View Details
15682 Araling Panlipunan - Gr. 9 Filipino Teacher's Guide View Details
10581 Leyte Landing (Collection) Filipino Learning Material View Details
16775 Pagbuo Ng Konsepto Tungkol Sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig Filipino Activity Sheets View Details
16776 PAGKILALA SA MGA BANSANG KALAHOK Filipino Activity Sheets View Details
6027 Ang Asya sa Kasalukuyang Panahon Isang Panimula Tagalog Learning Module View Details
6029 Ehem Politika Tagalog Learning Module View Details
16782 Pagkilala sa Pangunahing Aktor Filipino Activity Sheets View Details
16783 MGA SANHI NG PAGSISIMULA NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG Filipino Activity Sheets View Details
21903 Self-Learning Module - Quarter 4, Araling Panlipunan: Grade 8, Modules 1 to 6 Filipino Self Learning Module View Details
16784 MGA PANGUNAHING PANGYAYARI SA KASAYSAYAN NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG Filipino Activity Sheets View Details