Activity Sheet - Ideolohiya

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2020 February 17th

Description
Gawain/Activity sheet sa Araling Panlipunan Grade 8
Objective
A. Natutukoy ang iba’t-ibang kategorya ng Ideolohiya.
B. Naibibigay ang positibo at negatibo ng Ideolohiya.
C. Napaghahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng Ideolohiyang Demokrasya at Awtoritaryanismo.

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Educators, Learners
Nasusuri ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng estabilisadong institusyon ng lipunan

Copyright Information

Myravel Villanueva (myra030493) - Mataas na Paaralang Neptali A. Gonzales, Mandaluyong City, NCR
Yes
SDO Mandaluyong City
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

428.76 KB
application/pdf
Windows
6 pages