Pagbuo Ng Konsepto Tungkol Sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2020 May 6th

Description
Pagsasalarawan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Objective
1. Nakabubuo ng mga konsepto tungkol sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig
2. Napahahalagahan ang iba’t ibang pangyayari sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig
3. Nakagagawa ng isag graphic organizer na nagpapakita ng mga iba’t ibang impormasyon patungkol sa sanhi, bunga at epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Educators, Learners
Nasusuri ang mga dahilan na nagbigaydaan sa ikalawang digmaang pandaidig

Copyright Information

junior lim (jslim) - Mataas na Paaralang Neptali A. Gonzales, Mandaluyong City, NCR
Yes
SDO Mandaluyong City
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

446.97 KB
application/pdf
Windows
1 page