Select Grade Level

10 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6465 EASE Modyul 14: Panahon ng Eksplorasyon at Paglawak ng Teritoryo Filipino Learning Module View Details
15681 Araling Panlipunan - Gr. 8 Filipino Teacher's Guide View Details
15682 Araling Panlipunan - Gr. 9 Filipino Teacher's Guide View Details
6005 EASE Modyul 13: Ang Paghahanda para sa Pagsasarili Filipino Learning Material View Details
1163 Uri at Katangian ng Pamahalaan Tagalog Learning Module View Details
6054 EASE Modyul 10: Bourgeoisie, Merkantelismo at Monarkiyang Nasyonal Filipino Learning Module View Details
6055 Ang Repormasyon Tagalog Learning Module View Details
6056 EASE Modyul 13: Rebolusyong Siyentipiko at Industriyal Filipino Learning Module View Details
6059 EASE Modyul 15: Rebolusyong Pampulitika sa Pransiya at Amerika Filipino Learning Module View Details
6060 EASE Modyul 16: Ang Pag-unlad ng Nasyonalismo Filipino Learning Module View Details