Select Grade Level

13 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6465 EASE Modyul 14: Panahon ng Eksplorasyon at Paglawak ng Teritoryo Filipino Learning Module View Details
15681 Araling Panlipunan - Gr. 8 Filipino Teacher's Guide View Details
15682 Araling Panlipunan - Gr. 9 Filipino Teacher's Guide View Details
22373 Ang Panahon ng Renaissance Filipino Learning Material View Details
22132 Dr. Jose P. Rizal: Huwaran ng mga Magigiting na Tagapaglingkod Filipino Learning Material View Details
6005 EASE Modyul 13: Ang Paghahanda para sa Pagsasarili Filipino Learning Material View Details
22154 Ang Kagitingan ni Gat Andres Bonifacio Filipino Learning Material View Details
1163 Uri at Katangian ng Pamahalaan Tagalog Learning Module View Details
6054 EASE Modyul 10: Bourgeoisie, Merkantelismo at Monarkiyang Nasyonal Filipino Learning Module View Details
6055 Ang Repormasyon Tagalog Learning Module View Details
6056 EASE Modyul 13: Rebolusyong Siyentipiko at Industriyal Filipino Learning Module View Details
6059 EASE Modyul 15: Rebolusyong Pampulitika sa Pransiya at Amerika Filipino Learning Module View Details
6060 EASE Modyul 16: Ang Pag-unlad ng Nasyonalismo Filipino Learning Module View Details