EASE Modyul 16: Ang Pag-unlad ng Nasyonalismo

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 September 5th

Description
This module is composed of lessons aimed to broaden learners' knowledge of how nationalism developed in Europe and in the colonized countries.
Objective
1. Maihahambing ang nasyonalismong nalinang sa Europa at sa mga
Kolonya;
2. Maiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa pag-unlad ng nasyonalismo
sa mga bansang sakop: at
3. Maipahahayag ang sariling pagpapahalaga sa diwa ng nasyonalismo sa
iba't ibang bahagi ng daigdig.

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Paglakas ng Europa
Learners, Students
Nasusuri ang pagusbong ng bourgeoisie merkantilismo national monarchy renaissance simbahang katoliko at repormasyon Napahahalagahan ang mga kontribusyon ng bourgeoisie merkantilismo national monarchy renaissance simbahang katoliko at repormasyon sa daigdig Nasusuri ang unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa europa Natataya ang mga dahilan at epekto ng unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa europa Nasusuri ang kaganapan at epekto ng enlightenment pati ng rebolusyong siyentipiko at industriyal Naipaliliwanag ang ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon Naipapaliwanag ang kaugnayan ng rebolusyong pangkaisipan sa rebolusyong pranses at amerikano Naipapahayag ang pagpapahalaga sa pagusbong ng nasyonalismo sa europa at ibat ibang bahagi ng daigdig

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
72 pages