Ang Repormasyon

Learning Module  |  -  |  PDF


Published on 2019 May 17th

Description
This module discusses how Europe came up with some of its government reform.
Objective
1. Maisalaysay ang bahaging ginampanan ng Simbahang Katoliko sa
Panahong Midyibal;
2. Masusuri ang mga dahilan kung bakit tumiwalag sa Simbahang katoliko
ang mga lider ng mga Protestante;
3. Mailalarawan ang katauhan ng mga lider ng Protestantismo;
4. Maipaliliwanag ang mga Prinsipyong ipinaglaban ng mga Protestante;
5. Matutunton ang mga bansa kung saan lumaganap ang Protestantismo;
6. Maisusulat ang mga paraan ng kontra-Repormasyon; at
3
7. Mahihinuha ang mga bunga ng Repormasyon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Paglakas ng Europa
Learners, Students

Copyright Information

Yes
Deped Central Office
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

829.79 KB
application/pdf
33 p.