Select Grade Level

26 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
22041 Self-Learning Modules - Quarter 4 Araling Panlipunan: Grade 7, Modules 1-9 Filipino Modules View Details
6448 BALS: Karapatan Mo, Alamin Mo Filipino Learning Module View Details
16691 Activity Sheet -- Kolonyalismo at Imperyalismo Filipino Activity Sheets View Details
15674 Araling Panlipunan - Gr. 7 Filipino Teacher's Guide View Details
6460 BALS: Women's Rights and Responsibilities Filipino Learning Material View Details
19006 Passed 594-11-19 Ifugao Unang Yugto ng Imperyalismo at kolonyalismo sa timog at kanlurang asya Filipino Learning Material View Details
6464 EASE Modyul 12: Sistemang Pulitikal sa Asya Filipino Learning Material View Details
6005 EASE Modyul 13: Ang Paghahanda para sa Pagsasarili Filipino Learning Material View Details
6016 Ang Paglaganap ng Kolonyalismo at Simula ng Imperyalismo sa Asya Tagalog Learning Module View Details
6018 EASE Modyul 9: Larawan ng Nasyonalismong Asyano Filipino Learning Material View Details
6019 EASE Modyul 10: Neo-Kolonyalismo Ang Bagong Uri o Pamamaraang Kolonyalismo Filipino Learning Material View Details
6020 EASE Modyul 13: Edukasyon sa Asya Filipino Learning Material View Details
6021 EASE Modyul 14: Ang Mundo ng Kabanalan sa Asya Filipino Learning Material View Details
6022 EASE Modyul 15: Ang Ekonomiya sa Asya Filipino Learning Material View Details
6024 EASE Modyul 16: Sining ng Teatro at ang Martial Arts sa Asya Filipino Learning Material View Details