BALS: Karapatan Mo, Alamin Mo

Learning Module  |  PDF


Published on 2014 October 3rd

Description
This module is composed of lessons aimed to broaden learners' knowledge of the various forms of human rights.
Objective
Natatalakay ang mga karapatang pantao

Curriculum Information

K to 12
Grade 7, Grade 4
Araling Panlipunan
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Learners, Students
Napapahalagahan ang pagtugon ng mga asyano sa mga hamon ng pagbabago pagunlad at pagpapatuloy ng silangan at timogsilangang asya sa transisyonal at makabagong panahon ika16 hanggang ika20 siglo Nasusuri ang mga dahilan paraan at epekto ng pagpasok ng mga kanlurang bansa hanggang sa pagtatag ng kanilang mga kolonya o kapangyarihan sa silangan at timogsilangang asya Nasusuri ang transpormasyon ng mga pamayanan at estado sa silangan at timogsilangang asya sa pagpasok ng mga isipan at impluwensiyang kanluranin Naipapaliwanag ang mga nagbago at nanatili sa ilalim ng kolonyalismo Natataya ang mga epekto ng kolonyalismo sa silangan at timogsilangang asya Naihahambing ang mga karanasan sa silangan at timogsilangang asya sa ilalim ng kolonyalismo at imperyalismong kanluranin Nabibigyanghalaga ang papel ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa silangan at timogsilangang asya Nasusuri ang mga salik at pangyayaring nagbigay daan sa pagusbong at pagunlad ng nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya Naipapaliwanag ang mga ibat ibang manipestasyon ng nasyonalismo sa silangan at timogsilangang asya Naihahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa silangan at timogsilangang asya tungo sa paglaya ng mga bansa mula sa imperyalismo Nasusuri ang epekto ng nasyonalismo sa sigalot etniko sa asya Nasusuri ang mga pamamaraang ginamit sa silangan at timogsilangang asya sa pagtatamo ng kalayaan mula sa kolonyalismo Nasusuri ang matinding epekto ng mga digmaang pandaidig sa pagaangat ng mga malawakang kilusang nasyonalista Nasusuri ang kaugnayan sa ibat ibang ideolohiya ideolohiya ng malayang demokrasya sosyalismo at komunismo sa mga malawakang kilusang nasyonalista Nasusuri ang epekto ng mga samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pagkakapantaypantay pagkakataong pangekonomiya at karapatang pampolitika Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa imperyalismo Naihahambing ang mga pagbabago sa mga bansang bumubuo sa silangan at timogsilangang asya Nasusuri at naihahambing ang balangkas ng pamahalaan ng mga bansa sa silangan at timogsilangang asya Nasusuri at naihahambing ang mga palatuntunang nagtataguyod sa karapatan ng mamamayan sa pangkalahatan at ng mga kababaihan mga grupong katutubo mga kasapi ng caste sa india at iba pang sektor ng lipunan Naihahambing ang kalagayan at papel ng kababaihan sa ibat ibang bahagi ng timog at kanlurang asya at ang kanilang ambag sa bansa at rehiyon Nasusuri ang kinalaman ng edukasyon sa pamumuhay ng mga asyano Natataya ang bahaging ginampanan ng relihiyon sa ibat ibang aspekto ng pamumuhay Naiuugnay ang mga kasalukuyang pagbabagong pangekonomiya na naganap nagaganap sa kalagayan ng mga bansa sa silangan at timogsilangang asya Nasusuri ang pagkakaibaiba ng antas ng pagsulong at pagunlad ng timog at timogsilangang asya gamit ang estadistika at kaugnay na datos Nasusuri ang mga anyo at tugon sa neokolonyalismo sa silangan at timogsilangang asya Natataya ang epekto ng kalakalan sa pagbabagong pangekonomiya at pangkultura ng mga bansa sa silangan at timog silangang asya Napapahalagahan ang mga kontribusyon ng silangan at timogsilangang asya sa larangan ng sining humanidades at palakasan Nahihinuha ang pagkakakilanlan ng kulturang asyano batay sa mga kontribusyong nito

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
32 pages