BALS: Women's Rights and Responsibilities

Learning Material, Learning Module  |  PDF


Published on 2014 October 3rd

Description
This material is composed of lessons aimed to broaden learners' knowledge of women's rights and their corresponding responsibilities.
Objective
• identify rights of both men and women

• cite situations showing domestic violence

• cite situations showing sexual harassment

• enumerate responsibilities of women

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Learners, Students
Nasusuri at naihahambing ang mga palatuntunang nagtataguyod sa karapatan ng mamamayan sa pangkalahatan at ng mga kababaihan mga grupong katutubo mga kasapi ng caste sa india at iba pang sektor ng lipunan

Copyright Information

Yes
Department of Education - CO PH
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
38 pages