Self-Learning Modules - Quarter 4 Araling Panlipunan: Grade 7, Modules 1-9

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 30th

Description
Contents: 1. Araling Panlipunan 7: Quarter 4- Module 1: Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya. 2. Araling Panlipunan 7: Quarter 4- Module 2: Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya. 3. Araling Panlipunan 7: Quarter 4- Module 3: Epekto ng Pandaigdigang Digmaan sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya. 4. Araling Panlipunan 7: Quarter 4- Module 4: Iba’t Ibang Ideolohiya sa Pag-usbong ng Nasyonalismo at Kilusang Nasyonalista. 5. Araling Panlipunan 7: Quarter 4- Module 5: Bahaging Ginampanan ng Kababaihan sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya. 6. Araling Panlipunan 7: Quarter 4- Module 6: Bahaging Ginampanan ng Nasyonalismo sa Pagbibigay Wakas sa Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya. 8. Araling Panlipunan 7: Quarter 4- Module 8: Mga Anyo, Tugon, at Epekto ng Neokolonyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya. 9. Araling Panlipunan 7: Quarter 4- Module 9: Mga Kontribusyon ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Kulturang Asyano.
Objective
1. Naiisa-isa ang mga dahilan, paraan, at epekto ng kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.
2. Natutukoy ang mga bansa na nasakop ng Kolonyalismo sa Silangan at Timog-silangang Asya.
3. Nasusuri ang mga paraan, dahilan, at epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog-Silangang Asya.
4. Naiisa-isa ang mga salik at pangyayaring nagbigay-daan sa pagunlad ng nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.
5. Natatalakay ang iba’t ibang salik at pangyayaring nagbigay-daan sa nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.
6. Nabibigyang halaga ang papel ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya.
7. Natutukoy ang iba’t ibang karanasan at epekto ng pandaigdigang digmaan.
8. Nabibigyang halaga ang epekto ng pandaigdigang digmaan sa pagaangat ng malawakang kilusang nasyonalista.
9. Natatalakay ang iba’t ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.
10. Nahihinuha ang kaugnayan ng iba’t ibang ideolohiya at ang implikasyon nito sa pag-usbong ng nasyonalismo at kilusang nasyonalista sa Silangan at Timog-Silangang Asya.
11. Napapahalagahan ang iba’t ibang ideolohiya na naging lunsaran at gabay ng mga pinunong nagtatag ng kilusang nasyonalista tungo sa kasarinlan ng mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya.
12. Naiisa-isa ang mga kilusang nabuo na nagpapakita ng bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya, at karapatang pampolitika.
13. Natutukoy ang karanasan at bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika.
14. Nasusuri ang karanasan at bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika.
15. Nabibigyang kahulugan ang nasyonalismo.
16. Natatalakay ang paglaya ng mga bansa sa Hilagang-Silangan at TimogSilangang Asya.
17. Naipahahayag ang kahalagahan ng bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay-wakas sa imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.
18. Natutukoy ang mga relihiyon sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya gayundin ang mga aral at doktrina nito.
19. Naipaliliwanag ang bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto ng pamumuhay ng mga Asyano sa Hilagang-Silangan at TimogSilangang Asya.
20. Naipapakita ang bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba’t ibang aspekto ng pamumuhay ng mga Asyano sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya.
21. Naipaliliwanag ang kahulugan at tunay na layunin ng neokolonyalismo sa Silangan at Timog – Silangang Asya.
22. Nasusuri ang mga anyo at epekto ng neokolonyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.
23. Nakapagbibigay ng saloobin ukol ang mga naging reaksiyon at tugon sa suliraning neokolonyalismo.
24. Naiisa-isa ang iba’t ibang kontribusyong kultural ng Silangan at TimogSilangang Asya.
25. Nasusuri ang mga kontribusyon ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa larangan ng humanidades, panitikan, at palakasan.
26. Nabibigyang halaga ang mga kontribusyon ng Silangan at TimogSilangang Asya sa iba’t ibang larangan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Educators, Learners
Natataya ang mga epekto ng kolonyalismo sa silangan at timogsilangang asya Naihahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa silangan at timogsilangang asya tungo sa paglaya ng mga bansa mula sa imperyalismo Nasusuri ang kaugnayan sa ibat ibang ideolohiya ideolohiya ng malayang demokrasya sosyalismo at komunismo sa mga malawakang kilusang nasyonalista Nasusuri ang mga anyo at tugon sa neokolonyalismo sa silangan at timogsilangang asya Nahihinuha ang pagkakakilanlan ng kulturang asyano batay sa mga kontribusyong nito

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

10.31 MB
application/x-zip-compressed