Select Grade Level

39 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
16384 GABAY NG GURO SA ARALING PANLIPUNAN 6: Paggalang: Wasto at Hindi Wastong Paggamit ng Pambansang Watawat ng Pilipinas (AP6SHK-IIId-3.5) Filipino Teacher's Guide View Details
6154 MISOSA 5: Kababaihan sa Panahon ng mga Ninuno Filipino Learning Module View Details
6155 MISOSA 5: Proyekto: Pananampalataya ng mga Unang Pilipino Filipino Learning Module View Details
21025 Ang mga Natatanging Pilipino at ang Kanilang Kontribusyon para sa Kalayaan Filipino Learning Material View Details
21027 Ang Pagsusumikap ng mga Pilipino Tungo sa Pagtatatag ng Nagsasariling Pamahalaan Filipino Learning Material View Details
21028 Ang Pamahalaang Komonwelt Filipino Learning Material View Details
15398 Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng soberanya sa pagpapanatili ng kalayaan ng isang bansa Filipino Learning Material View Details
15673 Araling Panlipunan - Gr. 6 Filipino Teacher's Guide View Details
17211 Mga Patakaran at Programa nina Pangulong Manuel A. Roxas at Elpidio R. Quirino bilang pagtugon sa mga Hamon sa Kasarinlan Filipino Learning Material View Details
8770 Going to school: two regions of the world English Learning Material View Details
6215 Image - Japanese Invasion of the Philippines English Learning Material View Details
8776 Going to school: two regions in Australia English Learning Material View Details
6217 Image - Japanese Invasion of the Philippines in April 1942 English Learning Material View Details
16201 Kilusang Propaganda Tagalog Learning Material View Details
6218 Image - Japanese Invasion of the Philippines in January to February 1942 English Learning Material View Details