Ang Pagsusumikap ng mga Pilipino Tungo sa Pagtatatag ng Nagsasariling Pamahalaan

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 March 22nd

Description
Ang Modyul na ito ay isinulat para sa mag-aaral sa grade 6. Malalaman dito ang mga ginawa ng mga Pilipino upang makamit ang ating kalayaan at makapagpamahala ng sariling Pamahalaan.
Objective
1. naipaliliwanag ang mga pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa
pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan;
2. naibibigay ang mahalagang batas na naisagawa ng Asamblea ng
Pilipinas at ang naging pagsalungat ng mga Amerikano sa pagsisikap
ng mga Pilipino na makapagsarili;
3. matutukoy ang itinadhana ng Batas Jones 1916 tungo sa pagsasarili
ng Pilipinas;
4. naiisa-isa ang mga misyong pangkalayaan na pinadala ng Pilipinas
sa Estados Unidos;
5. natutukoy ang mahahalagang probisyon ng Batas Hare-Hawes-Cutting
at Batas Tydings-McDuffie tungo sa pagsasarili; at
6. nasusuri ang tunggaliang namagitan sa mga lider na Pilipino tulad nina
OsmeƱa at Quezon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Mga Hamon sa Nagsasariling Bansa Ikatlong Republika ng Pilipinas
Educators, Learners
Nauunawaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng soberanya sa pagpapanatili ng kalayaan ng isang bansa

Copyright Information

Carmela De Gracia (carmela.degracia) - Balisong Elementary School, Kabankalan City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO-Kabankalan City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.34 MB
application/pdf
23