Select Grade Level

6 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6776 MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at Balita Filipino Learning Material View Details
12925 Filipino 6. Quarter 1, Weeks 1 to 10: Daily Lesson Log Filipino Teacher's Guide View Details
6842 Paggamit ng Pangngalan/Detalye sa Pangunahing Diwa/Pagsulat ng Reaksyon Filipino Modules View Details
6869 Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian/Paglalapat ng Binasa/Kongkretong Pansuportang Detalye Filipino Modules View Details
16362 The PRIMALS Compendium of Teaching Resources for English and Filipino (Grades 4 to 10) Filipino Lesson Plan View Details
7152 MISOSA Modyul 18 Piksyon at di-Piksyon at mga Uri ng Pang-abay sa Pagsasalaysay Filipino Learning Material View Details