Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian/Paglalapat ng Binasa/Kongkretong Pansuportang Detalye

Modules  |  PDF


Published on 2014 December 29th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in using various types of sentences.
Objective
1. naiuugnay ang sariling karanasang sa napakinggang teksto

2. nagagamit mo na sa pagpapahayag ng kaisipan at
damdamin ang iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa kayarian

Curriculum Information

K to 12
Grade 5, Grade 6
Filipino
Pagpapahalaga sa Wika, at Panitikan
Learners
Naipamamalas ang paggalang sa ideya, damdamin at kultura ng may akda ng tekstong napakinggan o nabasa Napatutunayan ang mensaheng inihahatid ng teksto Naibabahagi ang
karanasan sa pagbasa
upang mahikayat ang
iba na magbasa ng iba’t
ibang akda Nagagamit ang wika
bilang tugon sa sariling pangangailangan at
sitwasyon

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

809.46 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
8 pages