Select Grade Level

36 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
7193 BALS Ang Pagsasaka Filipino Learning Material View Details
7195 BALS Ang Pagsasaka Filipino Teacher's Guide View Details
21543 Kontekstwalisado at Interaktibong Kagamitang Pampagkatuto sa Pagtuturo ng Pagbasa (Sanayang Aklat) Filipino Learning Material View Details
17757 Si Marites Bungisngis Filipino Learning Material View Details
11875 Sa Kalye Sarado -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
11890 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo Ng Filipino Ikatlong Baitang Yunit 4 Filipino Teacher's Guide View Details
11893 Ang Pamamasyal ni Korina -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Learning Material View Details
11894 Ang Pamamasyal ni Korina -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Learning Material View Details
11895 Ang Dula -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Storybooks View Details
11896 Ang Dula -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Storybooks View Details
11897 Si Maria Makiling -- Relatively Challenging (2-dots) Filipino Learning Material View Details
11898 Si Maria Makiling -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Learning Material View Details
11899 Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo ng Filipino Ikatlong Baitang Yunit 3 Filipino Teacher's Guide View Details
11900 Misteryo sa Villa Soledad: Relatively Challenging (2-dots) Filipino Learning Material View Details
11901 Misteryo sa Villa Soledad -- Relatively Easy (1-dot) Filipino Learning Material View Details