Basa Pilipinas Gabay sa Pagtuturo Ng Filipino Ikatlong Baitang Yunit 4

Teacher's Guide  |  -  |  PDF


Published on 2016 July 17th

Description
This instructional tool is a Basa Pilipinas Teacher’s Guide in Filipino. It aimed to assist Grade 3 teachers in developing different domains in Unit 4 of Grade 3-Filipino. It intends to increase pupils’ Listening Comprehension, Oral Language, Grammar Awareness, Book Print Knowledge, Phonics and Word Recognition, Vocabulary, Reading Comprehension, Spelling, Writing and Composing, and Fluency in Filipino.
Objective
Develop Grade 3 pupils’ Listening Comprehension. Oral Language, Grammar Awareness, Phonological Awareness, Book Print Knowledge, Phonics and Word Recognition, Vocabulary, Reading Comprehension, Spelling, Writing and Composing, Study Strategies, Attitude Towards Reading, and Fluency in Filipino.

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pakikinig (Pag-unawa sa Napakinggan) Pagsasalita (Wikang Binibigkas) Pagbasa (Kamalayang Ponolohiya) Pagsulat (Pagsulat at Pagbaybay) Estratehiya sa Pag-aaral Pagpapahalaga sa Wika at Panitikan
Educators

Copyright Information

Yes
USAID/BASA Pilipinas; Department of Education
Derive, Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

11.80 MB
application/pdf
300