BALS Ang Pagsasaka

Teacher's Guide  |  PDF
Description
This teacher's guide aims to describe in details how teachers can help broaden learners' knowledge of farming as well as develop their skill in summarizing.
Objective
1. naiisa-isa ang gawi ng kasanayang magsaka

2. nakabubuod ng kwentong binasa

3. nalulutas ang suliraning pamilang

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagbasa (Kamalayang Ponolohiya)
Educators
Nababasa ang usapan, tula, talata, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyon Nahahati nang pabigkas ang isang salita ayon sa pantig Nagsasama ang mga katinig, patinig upang makabuo ng salitang klaster (hal. blusa, gripo, plato)

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

185.02 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
10 pages