EASE Mga Salita/Pangungusap na Nagpapahayag ng Pagtanggap at Pagtanggi Mga Salitang Nagpapakilala ng Pagsalungat Tekstong Deskriptiv, Tekstong Ekspositori

Modules  |  PDF
Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in using sentences showing agreements and disagreements as well as identifying and writing descriptive and expository texts.
Objective
1. nagagamit nang wasto ang mga pangungusap na nagpapahayag ng pagtanggi at pagtanggap

2. naipapaliwanag ang kahulugan ng matatalinhagang salita at mga idyom

3. nakalilikha ng bagong salita mula sa dalawang salitang pinaikli at pinagsama

4. natutukoy kung ang teksto ay deskriptiv o ekspositori

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pagsasalita Pagsulat
Learners
Nabibigkas nang
madamdamin ang
isinulat na monologo
tungkol sa iba’t ibang
damdamin Naisusulat nang wasto
ang isang
dokumentaryong
panradyo

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

428.16 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
44 pages