EASE Filipino IV. Modyul 6: Pagsusuri sa Akda Batay sa Teoryang Naturalismo at Sosyolohikal

Teacher's Guide, Modules  |  PDF
Description
This module contains lessons and activities aimed to enhance learners' literary knowledge and skills in evaluating articles.
Objective
Nailalapat at napahahalagahan ang mga kasanayan at kaalamang pampanitikan sa pagsasagawa ng isang masining na pagsusuri.

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Filipino
Pag-unawa sa Napakinggan
Educators, Learners
Nasusuri ang
napakinggang
paglalahad ng sariling
damdamin ng mga
tauhan na may
kaugnayan sa:
mga hilig/interes
kawilihan
kagalakan/ kasiglahan
pagkainip/ pagkayamot
pagkatakot
pagkapoot
pagkaaliw/ pagkalibang
- at iba pa

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

228.86 KB
application/pdf
34 p.