Paglalarawan ng Tauhan at Tagpuan sa Nabasang Teksto

Modules  |  PDF


Published on 2023 October 20th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Dulce Keith D. Gatan mula sa Mababang Paaralan ng Bonnong, Distrito ng Pinukpuk at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Layunin nitong tulungan ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa paglalarawan ng tauhan at tagpuan ng nabasang teksto.
Objective
Nailalarawan ang mga tauhan at tagpuan ng nabasang teksto

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pagbasa
Learners
Nailalarawan ang
mga tauhan at
tagpuan ng teskto

Copyright Information

Dulce Keith D. Gatan
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

364.75 KB
application/pdf