Pagtukoy sa Damdamin at Motibo ng Teksto

Self Learning Module  |  PDF
Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Ginang Heidee Claire D. Pagadduan mula sa Macutay Palao NHS, Distrito ng Rizal, Dibisyon ng Kalinga. Sa Modyul na ito ay mapag-aaralan mo ang mga damdaming namayani sa mga tauhang nakapaloob sa Florante at Laura. Naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas. Iniaasahang malilinang ang kasanayan ng mga mag-aaral sa paglalahad at pagsusuri ng mga sitwasyong nagpapakita ng iba’t ibang damdamin at motibo ng mga tauhan
Objective
• Nailalahad ang damdaming namamayani sa mga tauhan batay sa napakinggan
• Nasusuri ang mga sitwasyong nagpapakita ng Iba’t ibang damdamin at motibo ng mga tauhan
• Nakasusulat ang isang islogan na tumatalakay sa paksa ng aralin.

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pag-unawa sa Napakinggan
Learners
Nailalahad ang
damdaming
namamayani sa mgatauhan batay sa
napakinggan

Copyright Information

Claire D. Pagadduan
Yes
Schools Division of Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

775.49 KB
application/pdf