Pagbibigay ng Puna sa Editorial Cartoon Gamit ang Magagalang na Pananalita

Learning Material  |  PDF
Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Brienda D. Baldado mula sa Liwan West Elementary School, Rizal District, Division of Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ang materyal na ito ay mahalagang bahagi ng pahayagan dahil ito ay ang pinakaboses ng pahayagang nagpaparating sa pananaw o paninindigan ng patnugutan tungkol sa isang napapanahong isyu. Sa materyal na ito, tatalakayin kung ano nga ba ang mga halimbawa ng magandang pananalita at ang gamit nito.
Objective
Paggamit ng magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon.
Pagbibigay ng puna sa editorial cartoon.
Nakaguguhit ng sariling editorial cartoon.

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagpapahalaga sa Wika, Literasi at Panitikan
Learners
Nagagamit ang wika
bilang tugon sa
sariling
pangangailangan at
sitwasyon

Copyright Information

Brienda Baldado (Brienda D.Baldado) - Liwan West Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division Office of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.54 MB
application/pdf