Nagagamit ang Magalang na Pananalita sa Angkop na Sitwasyon Tulad ng Pagpapakilala ng Sarili, Pagpapahayag ng Sariling Karanasan

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 13th

Description
Ang materyal na ito ay isinulat ni Brendita B. Wangli ng Andrayan Elementary School, Distrito ng Rizal, Dibisyon ng Kalinga. Ito ay isinulat para matugunan ang iba’t ibang paraan ng pagkatuto ng bawat mag-aaral. Hangad ng modyul na ito na magamit ang magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon.
Objective
1. Nagagamit ang magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpapahayag ng sariling karanasan at pagbati.
2. Natutukoy ang magagalang na pananalita.
3.Napahahalagahan ang kaalaman sa tamang paggamit ng magagalang na pananalita.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Filipino
pagsasalita (Gramatika- Kayarian ng Wika)
Learners
Nagagamit ang magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon pagpapakilala ng sarili.

Copyright Information

brendita wangli (binoloc82) - Andarayan Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

862.10 KB
application/pdf