Ang mga Magagalang na Pananalita na Angkop sa Sitwasyon

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 25th

Description
Ang modyul na ito ay sadyang inihanda para sa mga mag-aaral upang makatulong sa mabisang pagkatuto sa mga kasanayang gamit ang magagalang na pananalita na angkop sa sitwasyon. Binubuo ito ng iba’t ibang pagsasanay na susukat sa kaalaman ng mag-aaral gamit ang mga magagalang na pananalita sa pagbati, pakikipag-usap, paghingi ng paumanhin, pakikipag- usap sa matatanda at hindi kakilala, at paghihiram ng gamit na maaaring isagawa ng mag-aaral sa kaniyang pang-araw-araw na gawain.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagsasalita (Wikang Binibigkas)
Learners
Nagagamit ang magalang na pananalita na angkop sa sitwasyon (pagbati, pakikipag– usap, paghingi ng paumanhin

Copyright Information

MA. BARBARA E. YADAO
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1.63 MB
application/pdf
27