Paggamit ng Magalang na Pananalita sa Kapwa Bata at Nakatatanda

Modules  |  PDF


Published on 2023 February 28th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Daisy S. Damagen mula sa Calaocan Elementary School, Distrito ng Rizal, Dibisyon ng Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito ay para sa mga mag-aaral ng ikalawang baitang at layunin na matutunan ang magagalang na pananalita sa bata at nakatatanda.
Objective
Upang mahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa paggamit ng magagalang na salita sa kapwa bata at nakatatanda

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Learners
Nakagagamit ng magalang na pananalita sa kapwa bata at nakatatanda

Copyright Information

daisy damagen (daisy.damagen@deped.gov.ph) - Calaocan Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

509.96 KB
application/pdf