Paggamit ng Magalang na Pananalita

Modules  |  PDF


Published on 2021 July 4th

Description
Ang materyal na ito ay isinulat ni Quanae May S. Daguio mula sa Liwan West ES, Rizal District, Kalinga Division at ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 BEC. Ang modyul na ito ay isinulat upang matugunan ang iba’t ibang paraan ng pagkatuto ng isang mag-aaral. Hangad ng modyul na ito na matutunan ng mga mag-aaral ang paggamit ng mga magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon
Objective
1. Natutukoy ang mga magagalang na salitang ginamit ayon sa angkop na sitwasyon.
2. Nagagamit ang mga magalang na pananalita ayon sa agkop na sitwayon.
3. Nasisipi ang mga magagalang na pananalitang ginamit.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Filipino
pagsasalita (Gramatika- Kayarian ng Wika)
Learners
Nagagamit ang magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon pagpapakilala ng sarili.

Copyright Information

QUANAE MAY DAGUIO (quanaemay) - Liwan West Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.03 MB
application/pdf