Magagalang na Pananalita at Pagbati

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 4th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa paggamit ng magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpapakilala ng sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagbati.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagsasalita: wikang binibigkas
Learners
Nakasasali sa isang usapan tungkol sa isang sariling karanasan.

Copyright Information

Febby B. Iw-ag
Yes
DepEd Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

545.39 KB
application/pdf