Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya: Kabihasnang Sumer

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2020 May 6th

Description
Ang banghay -aralin na ito ay naglalayong magamit ng mga guro sa Araling Panlipunan 7 upang lubusang maunawaan at mapahalagahan ang mga ambag sa kasaysayan ng Kabihasnang Sumer
Objective
Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nasusuri ang paghubog at pag-unlad ng Kabihasnang Sumer;
2. Nakabubuo ng mga konklusyon hinggil sa kalagayan, pamumuhay at paglago ng sinaunang kabihasnang Sumer;
3. Napahahalagahan ang kontribusyon ng Sumer sa pandaigdigang kabihasnan; at
4. Natutukoy sa mapa ang lokasyon ng Kabihasnang Sumer.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Educators
Napaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa asya sumer indus tsina Nasusuri ang mga mahahalagang pangyayari mula sa sinaunang kabihasnan hanggang sa ika16 na siglo

Copyright Information

Novelyn M. Bualat
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

543.10 KB
application/pdf
Windows
7 pages