Nakapagbabahagi ng Gamit, Bagay, Talento o Anumang Bagay sa Kapwa

Modules  |  PDF


Published on 2023 March 10th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Marisa T. Manaing mula sa Anggacan Elementary School, Distrito ng Western Tanudan, Dibisyon ng Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Nakalaan ito para sa mga mag-aaral ng ikalawang baitang at nakapokus sa pagbabahagi ng gamit, talento, kakayahan o anumang bagay sa kapwa.
Objective
Upang maipakilala ang kahalagahan ng pagbabahagi ng gamit, talento, kakayahan o anumang bagay sa kapwa

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Learners
Nakagagawa ng mabuti sa kapwa

Copyright Information

marisa manaing (marisa.manaing@deped.gov.ph) - Anggacan Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

865.89 KB
application/pdf