Pagbabahagi ng Pagkain, Laruan, Damit, Gamit at Iba Pa

Modules  |  PDF


Published on 2022 March 15th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Oliver D. Angya mula sa Dalupa Elementary School, Distrito ng Pasil, Dibisyon ng Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito ay nakapokus sa pagsasaalang-alang ng katayuan/ kalagayan/ pangkat etnikong kinabibilangan ng kapwa bata sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain, laruan, damit, gamit at iba pa.
Objective
Naisasaalang-alang mo ang katayuan/ kalagayan/ pangkat etnikong kinabibilangan ng kapwa bata sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain, laruan, damit, gamit at iba pa

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Learners
Naisasaalangalang ang katayuankalalagyan pangkat etnikong kinabibilangan ng kapwa bata sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain laruan damit gamit at iba pa

Copyright Information

oliver angya (mover@teachers.org) - Dalupa Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

621.53 KB
application/pdf