Pagpapakita ng Pagmamahal sa Pamilya at Kapwa

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 13th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng CID-LRMS, SDO Kalinga na naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 BEC. Ito ay isinulat ni Carmelita S. Tayab ng Anonang Elementary School, Distrito ng Rizal. Ang modyul na ito ay isinulat upang matugunan ang iba’t ibang paraan ng pagkatuto ng isang mag-aaral. Hangad ng modyul na ito na maunawaang mabuti ang kahalagahan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapamilya at kapwa lalo na sa oras ng pangangailangan.
Objective
1. Naipapakita ang pagmamahal sa pamilya at kapwa sa lahat ng pagkakataon lalo na sa oras ng pangangailangan.
2. Naisasabuhay ang pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at kapwa sa lahat ng pagkakataon lalo na sa oras ng pangangailangan.
3. Naisasagawa ang pagtulong ng bukal sa kalooban.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Learners
Nakapagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at kapwa sa lahat ng pagkakataon lalo na sa oras ng pangangailangan

Copyright Information

CARMELITA TAYAB (carmelita.tayab) - Anonang Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.06 MB
application/pdf